“แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง  เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่  ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร 

เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม”


 
คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2552

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สถิตเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงข้าฯพระพุทธเจ้าตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

ข้าฯพระพุทธเจ้า

www.Taxi-meter.50megs.com

หน้าที่ของคนไทยคือตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน

ด้วยการรักและปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

We Love The King We Love Thailand

 

         
   

   

ANTER

 
 

09-08-52